Tiroit cerrahisi genel cerrahinin en nazik ve hassas ameliyatıdır. İyi bir ameliyat sonrası 3 gün içinde hastalar normal hayatlarına dönerler. Atravmatik bir ameliyat sonrasında hastaların ciddi ağrıları olmaz.

Tiroit hastalıkları ve tedavisi

TİROİT HASTALIKLARI VE TİROİT TEDAVİSİ

Tiroid ameliyatları nazik ve hassas ameliyatlardır. Tiroid ameliyatının hatasız, temiz bir cerrahi ile yapılması gerekir. Tiroid ameliyatının iki önemli komplikasyonu vardır. Bir tanesi ses sinirinin zedelenmesi, ikincisi ise tiroid bezine çok yakın komşuluğu bulanan paratiroid bezlerinin zedelenmesidir.

Tiroid cerrahisi genel cerrahinin en nazik ve hassas ameliyatıdır. İyi bir ameliyat sonrası 3 gün içinde hastalar normal hayatlarına dönerler. Atravmatik bir ameliyat sonrasında hastaların ciddi ağrıları olmaz.

Ses siniri tıbbi adı ile reküren laringeal sinir tiroide komşu seyreder. Reküren laringeal sinir trakea=soluk borusu ile tiroid bezinin arasındadır. Çoğu zaman bu sinir ameliyat sahasından uzakta arkada yerleşim gösterir. Ancak hastaların %5-10’unda bu sinir ameliyat sahasında ve ön taraftadır. Eğer reküren sinir ön tarafta yerleşim gösteriyorsa sinir zedelenme riski yani ses kısıklığı riski artar. Hangi hastada reküren sinirin hangi yerleşim gösterdiği ameliyat öncesi bilinemez.

Reküren sinirin zedelenmesinin mutlaka önlenmesi gerekir. Bunu için ameliyatın mutlaka mikrocerrahi teknikle ve loop dediğimiz büyütücü gözlükle yapılması gerekir. Ameliyatı yapan cerrahın mikrocerrahi teknik tecrübesi olması, çok sayıda ameliyat tecrübesi olması bu riski sıfıra yaklaştırır.

TİROİT AMELİYATINDA SES SİNİRİ ZEDELENMESİ

Binlerce tiroid ameliyatı yapmama rağmen, hastalarımda ses siniri zedelenmesi yaşamadım. Bunun sebebi mikrocerrahi konusundaki deneyimim ve o bölgenin anatomisine hakimiyetim olduğunu düşünüyorum. Mikrocerrahi konusunda yurt dışında 100 gramlık deney hayvanlarında karaciğer, böbrek ve kalb nakilleri yaptım. Bu yaptığım çalışmalar ve aldığım eğitimler, tiroid cerrahisinde beni çok daha iyi bir duruma getirdi.

Tiroid cerrahisinde reküren sinir ortaya konuncaya kadar hiç kanatmadan sinirin önceden bulunması ve sinir bulunduktan sonra ameliyatın yapılması esastır. Küçük bir kanama bile dokuların kanla boyanmasına yol açar ve anatomik oluşumların rahatça görülmesini engeller. Temiz bir cerrahi ile tüm hayati oluşumlar net bir şekilde görülür, tiroit ameliyatı ondan sonra yapılır.

TİROİT AMELİYATINDA SES SİNİRLERİNİN KORUNMASI

Ses sinirini belirlemek için sinir monitörizasyonu faydalıdır. Sinir monitörizasyonu yapılması sinirin kesilmesi riskini ortadan kaldırmaz. Sinir net bir biçimde ortaya konduktan sonra tüm ameliyat boyunca sürekli gözlenmeli ve korunmalıdır. Esas olan ses sinirin ve dallarının net bir biçimde görülmesidir. Ses siniri bazen tek dal bazen iki dal ve bazen de 3 dal halindedir. Ameliyatta tek bir sinirin bulunup korunması hastayı ses siniri hasarından korumakta yetersiz kalabilir. Ses siniri eğer dallanıyorsa bütün ses siniri dallarının görülmesi ve ayrı ayrı korunması gerekir.

Sinir monitörizasyonu ile sadece bir sinir dalının tesbit edilip, buna güvenerek ameliyatın yapılması bazen hasta ve ameliyatı yapan cerrahın mutsuzluğu ile sonuçlanabilir. Ses siniri tek dal halinde mi larinxe girdiği, yoksa ses sinirinin dallara ayrılarak mı larinxe girdiği mutlaka görülmelidir.

Başarı emek, beceri, tecrübe gerektirir.

TİROİT AMELİYATINDA PARATİROİT BEZLERİNİN KORUNMASI

Yazının başında söylediğim gibi paratiroid bezlerinin korunması önemlidir.  Vücudun kalsiyum metabolizmasını düzenleyen paratiroid bezlerini görmek ve tanımak ses sinirini görmek ve tanımaktan daha zordur. Paratiroid bezleri küçüktür. Bu bezler farklı renkte ve farklı görünümlerde olabilir. Bu nedenle bu bezleri tanımak tecrübe gerektirir. Ameliyat esnasında en az iki tanesinin görülmesi ve korunması gerekir.  Uzun yıllar boyunca bu bezleri mikrocerrahi teknikle görmek tanımak tecrübesi bu bezlerin korunmasında gereklidir.